Stichting Dorpsplatform Hoogerheide
Hoogerheide, dorp met inhoud

Over ons

Sinds 2003 kent de gemeente voor de diverse woonkernen buurtplatforms. In 2006 is de naam veranderd naar dorpsplatforms. De taak van een dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op de beleidsvelden verkeer & vervoer, veiligheid en openbare ruimte. De dorpsplatforms beschikken over eigen budgetten. Daarnaast ontplooien wij activiteiten ter bevordering van de gemeente Hoogerheide, allemaal in het kader van Leefbaarheid en Veiligheid. Hierbij werken wij nauw samen met de gemeente, Winkelhart Hoogerheide en de wijkagent. Sinds september 2016 zijn wij een stichting geworden, om zo beter en sneller in te kunnen springen in de behoeftes van de kern Hoogerheide.


Leden

In alle kernen is een dorpsplatform ingesteld: Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht. Een dorpsplatform bestaat uit een bestuur en leden ( tenminste 4 leden uit het dorp, waarvoor het platform is ingesteld) en alle leden moeten afkomstig zijn uit het dorp waarvoor het platform is ingesteld. De leden van de dorpsplatforms worden benoemd voor de zittingsduur van de raad, maar werken door tot een half jaar na het verstrijken van de zittingsduur van de raad.


Openbare vergadering

Het dorpsplatform houd minimaal twee maal per jaar een openbare vergadering. De aankondiging hiervoor en de agenda’s worden gepubliceerd in de Woensdrechtse Bode en op de website van de gemeente. De leden van de dorpsplatform willen graag van u horen wat er speelt in het dorp en U bent dan ook van harte welkom om de openbare vergaderingen bij te wonen. Het is mogelijk om een vraag te stellen of uw mening te geven in deze openbare vergadering. U kunt dit schriftelijk, per mail of voor aanvang van de vergadering aanvragen. We kunnen maximaal 5 sprekers op deze avond het woord geven.


Interne vergadering

Dorpsplatform Hoogerheide houd iedere maand een interne vergadering. Hierin worden de diverse onderwerpen besproken, toekomstige projecten aangekaart, afspraken en planningen gemaakt  De interne vergadering is een besloten bijeenkomst, maar geïnteresseerden of partijen die ons iets willen toelichten, kunnen uitgenodigd worden op de interne vergadering. Indien U dit wenst, kunt U een mail sturen naar :  info@dorpsplatform-hoogerheide.nl


Nieuwe leden

Het dorpsplatform is altijd op zoek naar nieuwe leden. Door de veranderingen in de samenleving, word er steeds meer verlangt en verwacht van de burgers. Het Dorpsplatform wil daar op inspringen, maar daarvoor zijn meer mensen nodig. 

Dus ben jij iemand die enthousiast is, van aanpakken houd en klaar wil staan om een ander in Hoogerheide te helpen, dan ben je zeker van harte welkom bij het Dorpsplatform. 

Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om zich aan te melden bij het Dorpsplatform. Iedereen krijgt een kans en kan beginnen als aspirant lid van het Dorpsplatform. 

Mocht je geïnteresseerd zijn of wil je meer informatie, meld je dan aan via het contactformulier. Je zal dan zo spoedig mogelijk benaderd worden.


Vrijwilliger bij het Dorpsplatform.

Als lid van het Dorpsplatform word je geacht de vergaderingen van het Dorpsplatform bij te wonen. Daarnaast zijn er nog diverse andere bijeenkomsten die tijd van je vergen.

Mocht je nou niet gecharmeerd zijn van deze activiteiten, maar toch mee willen helpen, kun jij je ook opgeven als vrijwilliger. Je komt dan op een lijst te staan en als er dan weer activiteiten georganiseerd worden, zal je een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan een dergelijk project. Je kan dan zelf kiezen of je hier aan mee wilt werken.

Lijkt het je wat om als vrijwilliger actief te zijn, geef je dan op door hier op te klikken.


Initiatieven

Initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Hoogerheide juichen wij toe. Onder het motto "samen staan we sterker" , staan wij open om samen te werken met initiatiefnemers.  Deze initiatieven kunnen wij naast onze inzet, eventueel ook financieel ondersteunen. Met dit document bepaalt het Dorpsplatform of een initiatief in aanmerking kan komen voor een financiële ondersteuning.