Stichting Dorpsplatform Hoogerheide
Hoogerheide, dorp met inhoud

Dokter van der Karplein

Van een paar inwoners van wijk de Hoef , kregen wij verontrustende berichten over gevaarlijke situaties bij de speeltuin in de Dokter van der Karplein. Gevraagd is of wij niets konden betekenen om de situatie veiliger te maken. Omdat wij graag willen dat initiatieven vanuit de gemeenschap geïnitieerd of gesteund worden, zijn we eerst in de Dokter van der Karplein gaan vragen welke bewoners van mening zijn dat er iets moet veranderen aan de verkeerssituatie in de Dokter van der Karplein. Er zijn nu genoeg mensen die zich aangemeld hebben en nu willen wij de wijk D'Hoef er ook bij betrekken, daar ook hun (klein)kinderen hier spelen.


Mocht U ook vinden , dat de (verkeers)situatie moet veranderen in de Dokter van der Karplein, geeft U zich dan op middels onderstaand formulier. Hoe meer mensen zich bundelen, des te groter is de kans van slagen!